• ISO 9001
 • PRIT
 • RE
 • ISO 22000
 • SZJ
 • Global GAP
 • OPS

Proces certyfikacji systemów zarządzania

 

Wybór normy lub norm na zgodność z którą jednostka przeprowadza certyfikację organizacji.

 • PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
 • PN- EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania
 • PN-EN ISO 22000: 2006 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego
 • PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.
 • PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością. Wymagania
 • PN- EN ISO 14001:2015-09 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania
 • PN-ISO/IEC 27001 Technika Informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania.

Proces certyfikacji systemów zarządzania  dzieli się na  8 kroków:

krok 1 przegląd wniosku,

krok 2 przygotowania umowy,

krok 3 powołanie zespołu auditującego i  przygotowanie zlecenia,

krok 4 przeprowadzenie 1 etapu auditu,

krok 5 przeprowadzenie 2 etapu auditu,

krok 6 podjęcie decyzji o przyznaniu certyfikatu

krok 7 wydanie certyfikatu

krok 8 nadzór nad certyfikowanym systemem