• Global GAP
  • ISO 9001
  • PRIT
  • RE
  • ISO 22000
  • SZJ
  • OPS

O nas

Jesteśmy bezstronną i niezależną polską jednostką certyfikującą.
Oferujemy certyfikacje systemów zarządzania oraz unijnych i krajowych standardów w zakresie rolnictwa ekologicznego, produktów regionalnych
i tradycyjnych.

Działamy na podstawie akredytacji udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie:

certyfikacji wyrobów – certyfikat nr AC 093

oraz systemów zarządzania jakością – certyfikat AC 167

Akredytacja umożliwia uznawanie na całym świecie certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez członka Międzynarodowego Forum Akredytacji (IAF) i sygnatariusza Porozumienia o Wzajemnym Uznawaniu (IAF MLA), jakim jest PCA.

Zapewniamy niezależność i rzetelność przeprowadzanych przez naszą jednostkę procesów certyfikacji oraz poufność informacji uzyskanych podczas auditów.

Zaloguj się

PNG Sp. z o.o.
Cisów 77 A
26-021 Daleszyce

biuro czynne: pon-pt od 7:30-15:30

+48 41 241 21 9241 306 40 00
+48 665 046 943
biuro@certyfikacja.co

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 34 1500 1458 1214 5002 6423 0000 (rolnictwo ekologiczne, produkty regionalne i tradycyjne, systemy zarządzania)

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 55 1090 2040 0000 0001 3048 1326 (integrowana produkcja roślin)