• Global GAP
  • ISO 9001
  • PRIT
  • RE
  • ISO 22000
  • SZJ
  • OPS
 
Archiwum wiadomości

kropki 14

Jednostka Certyfikująca “PNG” Sp. z o.o.

“PNG” Sp. z o.o. jest spółką zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000088325. W ramach spółki działa Jednostka Certyfikująca “PNG”, która posiada akredytację i upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do nadawania i cofania certyfikatów w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz produktów regionalnych i tradycyjnych. Pierwszą akredytację jednostka uzyskała w 2002 roku i od tego momentu prowadzi działalność certyfikacyjną. Od sierpnia 2012 roku uzyskaliśmy również akredytację w zakresie prowadzenia certyfikacji systemów zarządzania jakością. Posiadamy akredytację AC 167 w zakresie certyfikacji systemów zarządzania w programie ISO 9001 (spełniającą wymagania Zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 23.01.2014).
Jednostka jest uznana w całej Unii Europejskiej.

Zaloguj się

"PNG" Sp. z o.o.
Cisów 77 A
26-021 Daleszyce

biuro czynne: pon-pt od 7:30-15:30

+48 41 241 21 9241 306 40 00
+48 665 046 943
biuro@certyfikacja.co

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 34 1500 1458 1214 5002 6423 0000 (rolnictwo ekologiczne, produkty regionalne i tradycyjne, systemy zarządzania)

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 55 1090 2040 0000 0001 3048 1326 (integrowana produkcja roślin)

 


Zgłoszenia 2023


This will close in 0 seconds