• Global GAP
 • ISO 9001
 • PRIT
 • RE
 • ISO 22000
 • SZJ
 • OPS

RODO – klauzula informacyjna

“PNG” Sp. z o.o. z siedzibą w Cisowie, adres: 26-021 Daleszyce, Cisów 77A (dalej “PNG”), jako administrator Państwa danych osobowych, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem pozostawionych danych osobowych jest “PNG” Sp. z o.o. z siedzibą w Cisowie, adres: 26-021 Daleszyce, Cisów 77A, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS: 0000088325, kapitał zakładowy 325 000 zł, NIP 657 23 86 222. Kontakt do administratora:  biuro@certyfikacja.co
 2. Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane na podstawie Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:
  a) wykonywanej usługi, zawartej umowy lub w celu pojęcia działań przed jej wykonaniem lub zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b)
  b) dobrowolnej zgody pozostawionej przez Państwa (art. 6 ust. 1 lit. a)
  c) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c)
  d) prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f)
 3. “PNG” informuje Państwa o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez
  nas danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania łączącej Państwa i nas umowy oraz dla celów archiwizacyjnych określonych przepisami szczególnymi.
 5. “PNG” informuje również, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu lub żądania usunięcia Państwa danych ze zbioru danych osobowych “PNG” oraz prawo do niepodlegania profilowaniu.
  W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o mailowy kontakt zwrotny- biuro@certyfikacja.co

Zaloguj się

"PNG" Sp. z o.o.
Cisów 77 A
26-021 Daleszyce

biuro czynne: pon-pt od 7:30-15:30

+48 41 241 21 9241 306 40 00
+48 665 046 943
biuro@certyfikacja.co

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 34 1500 1458 1214 5002 6423 0000 (rolnictwo ekologiczne, produkty regionalne i tradycyjne, systemy zarządzania)

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 55 1090 2040 0000 0001 3048 1326 (integrowana produkcja roślin)