• PRIT
  • RE
  • ISO 22000
  • SZJ
  • Global GAP
  • OPS
  • ISO 9001

Certyfikacja produktów regionalnych i tradycyjnych

 

Certyfikacja produktów regionalnych i tradycyjnych 

w zakresie przepisów Unii Europejskiej na znak

– chroniona nazwa pochodzenia

– chronione oznaczenie geograficzne

– gwarantowana tradycyjna specjalność

Zgodnie ze specyfikacją danego produktu spełniając wymagania rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych.

Wnioski o rejestrację produktów tradycyjnych i regionalnych przyjmuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Krajowego systemu jakościowego “Jakość Tradycja”

“PNG” Sp. z o.o. jest jednostką certyfikującą akredytowaną i upoważnioną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do kontroli zgodności ze specyfikacją.
Wnioski o certyfikację przyjmuje Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego