• Global GAP
 • ISO 9001
 • PRIT
 • RE
 • ISO 22000
 • SZJ
 • OPS

Szkolenia

Zapraszamy do udziału.


Zapraszamy do udziału w szkoleniu stacjonarnym pt.

“Wymagania normy PN-EN ISO 22000:2018-08, doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności”.

Termin: 20.06.2023 ( wtorek)
Czas trwania: 9:00 – 15:00
Miejsce:  Cisów 77A, 26-021 Daleszyce

Osoba do kontaktu: Emilia Sokalska

Tel.kom. 607 373 695,

email: emilia@certyfikacja.co

Karta zgłoszeniowa:

zgłoszenie na szkolenie


Zapraszamy do udziału w szkoleniu stacjonarnym pt. „ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI – prawo i praktyka rynku”.

Termin szkolenia: 14.12.2022

Szkolenie jest kierowane do osób chcących pogłębić swoją wiedzę interpretowania przepisów prawa żywnościowego w zakresie znakowania ogólnego środków spożywczych oraz przepisów szczegółowych dotyczących żywności o charakterze prozdrowotnym,  deklaracji kraju

pochodzenia i znakowania produktów GMO.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku – Oferta szkoleniowa oraz program szkolenia. 

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik), a następnie przesłanie go

na adres e-mail: agata@certyfikacja.co

lub listownie na adres: PNG Sp. z o.o. 26-021 Daleszyce, Cisów 77 A.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Pliki do pobrania:


Zapraszamy na szkolenie.

Temat szkolenia:

Systemy zapewnienia bezpieczeństwa i higieny produkcji żywności w gospodarstwie GlobalGAP.

Cel szkolenia:

 • Przygotowanie do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego, doradcy standardu GlobalGAP.

Czas i miejsce szkolenia:

 • Cisów, 17-18 marca 2022 roku.

Program szkolenia:

 • Przepisy ogólne GlobalGAP – wybrane zagadnienia.
 • Wymagania dla owoców i warzyw.
 • Omówienie wymagań dotyczących opcji 1 (producent indywidualny)- Omówienie wymaganej dokumentacji i prowadzenia zapisów, obowiązki producenta.
 • Omówienie wymagań dotyczących opcji 2(grupa producentów)- Omówienie wymaganej dokumentacji i prowadzenia zapisów, obowiązki producentów.
 • Wymagania dla praktyk socjalnych (GRASP)
 • Omówienie przebiegu inspekcji w gospodarstwie – listy kontrolne.
 • Ćwiczenia i warsztaty z zakresu audytowania GlobalGAP.

Warunki uczestnictwa:

 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i otrzymanie potwierdzenia przyjęcia na szkolenie.

Koszt szkolenia: 80 zł


Zgłoszenie


Zaloguj się

"PNG" Sp. z o.o.
Cisów 77 A
26-021 Daleszyce

biuro czynne: pon-pt od 7:30-15:30

+48 41 241 21 9241 306 40 00
+48 665 046 943
biuro@certyfikacja.co

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 34 1500 1458 1214 5002 6423 0000 (rolnictwo ekologiczne, produkty regionalne i tradycyjne, systemy zarządzania)

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 55 1090 2040 0000 0001 3048 1326 (integrowana produkcja roślin)