• Global GAP
  • ISO 9001
  • PRIT
  • RE
  • ISO 22000
  • SZJ
  • OPS

Aktualności

Zasady przejścia certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji PN-EN ISO/IEC 27001:2017 na zgodność z normą ISO/IEC 27001: 2022

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Jednostki Certyfikującej PNG 1/2023 z dnia 15.03.2023

Zasady przejścia certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji PN-EN ISO/IEC 27001:2017 na zgodność z normą   ISO/IEC 27001: 2022

(więcej…)

W dniu 03.11.2022 podjęto decyzję o cofnięciu certyfikacji nr PL-PNG-256/QMS/2020 z dnia 23.10.2020 dla firmy TW PLAST Sp. z o. o.

W dniu 23.09.2022 podjęto decyzję o cofnięciu certyfikacji nr  PL- PNG- 173/QMS/20 z 23.09.2020 dla klienta NZOZ w Zdunach Przychodnia Zdrowia Sp. z o.o., Zduny 34,

99-440 Zduny  z powodu rezygnacji Klienta z dalszej certyfikacji.


W dniu 03.11.2022 podjęto decyzję o cofnięciu certyfikacji nr  PL-PNG-256/QMS/20 z dnia 23.10.2020 dla firmy TW PLAST Sp. z o. o.

adres rejestrowy, ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno

Zakład Produkcyjny Jakubów, 05-306 Jakubów , ul. Mińska 69.

Cofnięcie wynikało z rezygnacji Klienta z dalszej certyfikacji.


W dniu 12.12.2022 podjęto decyzję o cofnięciu certyfikacji nr  ISO 9001 nr  PL-PNG-068/QMS/20 dla klienta REH COMPLEX ANALIS Krzysztof Janecki 28-200 Staszów ul. Długa 10A udzielonej w dniu 09.09.2020 Klient nie dopełnił warunków terminowego przeprowadzenia auditu II nadzoru.


W dniu 23.01.2023 podjęto decyzję o cofnięciu certyfikacji nr  PL- PNG- 261/QMS/22 z 29.01.2022 oraz PL-PNG- 261/ISMS/22 z 29.01.2022 dla klienta REHABILICO Sp. z o.o. 62-300 Września, ul. Piastów 6A z powodu rezygnacji Klienta z dalszej certyfikacji.


W dniu 13.02.2023 podjęto decyzję o cofnięciu certyfikacji nr  PL- PNG- 091/QMS/22 z 13.02.2022 dla klienta NZOZ Pielęgniarki Środowiskowej Anna Szymaniuk, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Wyszyńskiego 23A z powodu rezygnacji Klienta z dalszej certyfikacji.


W dniu 06.03.2023 podjęto decyzję o cofnięciu certyfikacji nr  PL- PNG- 092/QMS/21 z 2.07.2021 dla klienta MEDYK D.DAMAS, J.DAMAS, M. ANTONIAK Sp. Jawna, 97-425 Zelów, ul. Wolności 1, z powodu rezygnacji Klienta z dalszej certyfikacji

Zapraszamy do udziału w szkoleniu stacjonarnym pt. „ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI – prawo i praktyka rynku”.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu stacjonarnym pt. „ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI – prawo i praktyka rynku”.

Termin szkolenia: 14.12.2022

Szkolenie jest kierowane do osób chcących pogłębić swoją wiedzę interpretowania przepisów prawa żywnościowego w zakresie znakowania ogólnego środków spożywczych oraz przepisów szczegółowych dotyczących żywności o charakterze prozdrowotnym,  deklaracji kraju

pochodzenia i znakowania produktów GMO.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku – Oferta szkoleniowa oraz program szkolenia. 

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik), a następnie przesłanie go

na adres e-mail: agata@certyfikacja.co

lub listownie na adres: PNG Sp. z o.o. 26-021 Daleszyce, Cisów 77 A.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Pliki do pobrania:

Szacowanie wartości zamówienia Usługi Doradczej

Szacowanie wartości zamówienia Usługi Doradczej

Szacowanie 1 2022 DOR

Szacowanie wartości zamówienia WNIP

Szacowanie wartości zamówienia WNIP

Szacowanie WNIP 1 2022

Zapytanie ofertowe 2/2022-DOR-RR

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi doradczej:

Przygotowanie produktu do wdrożenia rynkowego – doradztwo marketingowe

Kody i nazwy ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia:

79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Zapytanie 02 2022 dor rr

Wynik 02 dor rr

Zapytanie ofertowe 1/2022-DOR-RR

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi doradczej: Doradztwo prawne w zakresie stworzenia regulaminów i wzorów dokumentacji kontraktacyjnej na rynku docelowym.

Formularz Ofertowy do 01 2022 DOR RR

Zapytanie 01 2022dor rr

Załącznik 3 do 01 2022 DOR RR

Wynik 01 2022 DOR RR

Zapytanie 012022 dor rr

Zapytanie nr 1/2022-DOR: Zapytanie ofertowe na realizację usługi doradczej w zakresie dotarcia do klienta docelowego – Networking na rynku docelowym

Zapytanie 1-2022 DOR

Załącznik nr 1 do Zapytania 1-2022 DOR

Załącznik nr 3 do Zapytania 1-2022 DOR

Zgłoszenie działalności

Zgodnie z art. 34 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 przed wprowadzeniem wszelkich produktów do obrotu jako „ekologiczne” lub „w okresie konwersji” lub przed okresem konwersji podmioty lub grupy podmiotów, o których mowa w art. 36 ww. rozporządzenia, produkujące, przygotowujące, dystrybuujące, lub przechowujące produkty ekologiczne lub produkty w okresie konwersji, które przywożą takie produkty z państwa trzeciego lub je wywożą do państwa trzeciego lub które wprowadzają takie produkty do obrotu, zgłaszają swoją działalność właściwym organom państwa członkowskiego, w którym prowadzona jest działalność oraz w którym ich przedsiębiorstwo podlega systemowi kontroli.

Oznacza to, że producent lub grupa producentów rozpoczynający działalność w rolnictwie ekologicznym, powinni przesłać do wybranej jednostki certyfikującej wypełniony
i podpisany formularz Zgłoszenia działalności w rolnictwie ekologicznym
.

Sposób postępowania:

  • producent wysyła wypełnione i podpisane Zgłoszenie do wybranej jednostki certyfikującej (lista jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym https://www.gov.pl/web/rolnictwo/jednostki-certyfikujace),
  • jednostka, po weryfikacji, przekazuje skan Zgłoszenia do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na adres e-mail: Rolnictwo.Ekologiczne@minrol.gov.pl,
  • MRiRW rejestruje bez zbędnej zwłoki producenta lub grupę producentów w systemie kontroli i przesyła do jednostki oraz do producenta lub grupy producentów informację o dacie objęcia systemem kontroli.

Zwolnienie z obowiązku zgłoszenia:

Na podstawie art. 34 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 podmioty (producenci ekologiczni), które sprzedają opakowane produkty ekologiczne bezpośrednio konsumentowi lub użytkownikowi końcowemu są zwolnione z obowiązku powiadamiania (zgłoszenia), oraz z obowiązku posiadania certyfikatu, pod warunkiem, że nie produkują, nie przygotowują, ani nie przechowują do celów innych niż związane z punktem sprzedaży lub przywozem takich produktów z państwa trzeciego ani nie zlecają podwykonawstwa tej czynności innemu podmiotowi.

Materiały

Zgłoszenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego:
Zgloszenie​_dzialalnosci​_w​_zakresie​_rolnictwa​_ekologicznego.xlsx 0.05MB
Objaśnienia dotyczące kategorii działalności:
Objaśnienia​_dotyczące​_kategorii​_działalności.pdf 0.17MB

Przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2022r. wchodzą w życie nowe przepisy unijne regulujące zasady produkcji ekologicznej.

Z treścią nowych rozporządzeń unijnych możecie się Państwo zapoznać klikając w poniższy link:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/przepisy-unijne

W związku ze zmianą informujemy, że począwszy od 1 stycznia 2022r. każdy podmiot działający w systemie rolnictwa ekologicznego zobowiązany jest do dostosowania swojej działalności do nowych wymagań.

Wydane certyfikaty utrzymują swoją ważność do czasu określonego na nich, ale nie dłużej niż do 31.12.2022.

W nowym roku certyfikaty zgodności będą wydawane wyłącznie po potwierdzeniu przez jednostkę certyfikującą spełnienia nowych zasad produkcji ekologicznej.
Zalecamy zapoznać się z nowymi wymaganiami w celu odpowiedniego przygotowania się do zmian.

Zaloguj się

"PNG" Sp. z o.o.
Cisów 77 A
26-021 Daleszyce

biuro czynne: pon-pt od 7:30-15:30

+48 41 241 21 9241 306 40 00
+48 665 046 943
biuro@certyfikacja.co

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 34 1500 1458 1214 5002 6423 0000 (rolnictwo ekologiczne, produkty regionalne i tradycyjne, systemy zarządzania)

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 55 1090 2040 0000 0001 3048 1326 (integrowana produkcja roślin)