• RE
  • ISO 22000
  • SZJ
  • Global GAP
  • OPS
  • PRIT
  • ISO 9001

Zakres certyfikacji

Jednostka certyfikująca  “PNG” jest akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji AC 093 w następującym zakresie:
Certyfikacji grupowej oraz Kategorii produktów na każdym etapie produkcji, przygotowania i dystrybucji:
– Nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne, w tym nasiona i inny materiał przeznaczony do reprodukcji roślin
– Zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego
– Algi i nieprzetworzone produkty akwakultury
– Przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury, do wykorzystania jako żywność
– Pasza
– Wino
– Drożdże używane jako żywność lub pasza
– Herbata paragwajska, Kukurydza cukrowa, Liście winorośli, Rdzenie palmowe, Kiełki chmielu i inne podobne jadalne części roślin i wytwarzane z nich produkty
– Sól morska i inne rodzaje soli stosowane w żywności i paszy
– Kokon jedwabnika nadający się do zwijania
– Naturalne gumy i żywice
– Wosk pszczeli
– Olejki eteryczne
– Zatyczki z korka naturalnego, nieaglomerowane i bez żadnych substancji wiążących
– Bawełna, niezgrzeblona i nieczesana
– Wełna, niezgrzeblona i nieczesana
– Skóry surowe i skóry niewyprawione
– Tradycyjne ziołowe preparaty na bazie roślin

Dokument stanowiący podstawę certyfikacji  ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007