• Global GAP
  • ISO 9001
  • PRIT
  • RE
  • ISO 22000
  • SZJ
  • OPS

Cennik opłat za całoroczny nadzór nad działalnością w zakresie produkcji ekologicznej w 2022 roku (dotyczy certyfikacja/kontrola gospodarstw).

Całkowita powierzchnia użytków rolnych Do 5 ha >5ha do 10ha >10ha do 20ha >20ha do 50ha >50ha do 100ha >100ha do 150ha >150ha do 200ha >200 ha
Koszt certyfikacji brutto (zł) 890 1100 1150 1290 1480 1600  

2100

 

2300

Dodatkowe opłaty:

  1. Rozszerzenie certyfikatu zgodności – 400 złotych brutto
  2. Lokalizacja gospodarstwa w więcej niż jednym województwie – 250 złotych brutto,
  3. Przeprowadzenie kontroli nadzoru związanej m.in. z realizacją zaleceń pokontrolnych, wykonanie czynności pokontrolnych – 400 złotych brutto

W przypadku zakwalifikowania producenta do wysokiego ryzyka cenny mogą ulec zmianie i są szacowane indywidualnie. W przypadku zastosowania wyższych cen informacja taka jest przekazywana producentowi pisemnie.

Zaloguj się

"PNG" Sp. z o.o.
Cisów 77 A
26-021 Daleszyce

biuro czynne: pon-pt od 7:30-15:30

+48 41 241 21 9241 306 40 00
+48 665 046 943
biuro@certyfikacja.co

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 34 1500 1458 1214 5002 6423 0000 (rolnictwo ekologiczne, produkty regionalne i tradycyjne, systemy zarządzania)

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 55 1090 2040 0000 0001 3048 1326 (integrowana produkcja roślin)