• RE
  • ISO 22000
  • SZJ
  • Global GAP
  • OPS
  • PRIT
  • ISO 9001

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI, POUFNOŚCI, RZETELNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI

 Kierownictwo Jednostki Certyfikującej “PNG” deklaruje bezstronność, poufność, rzetelność i niezależność prowadzonej działalności certyfikacyjnej poprzez:

– podejmowanie decyzji na podstawie obiektywnych dowodów zgodności,

– brak wpływu innych interesów i innych stron na jej decyzje,

– przejęcie odpowiedzialności za podzlecane usługi w działalności certyfikacyjnej,

– bezstronność działania całego personelu Jednostki, w tym nie ocenianie swojej pracy, unikanie zagrożeń wynikających z familiarności lub obaw,

– brak powiązań personalnych i finansowych z klientami,

– nie prowadzenie auditów wewnętrznych dla swoich Klientów,

– nie prowadzenie usług konsultacyjnych dla Klientów,

– nie wykonywanie działań związanych z projektowaniem, wdrażaniem, realizowaniem, dystrybuowaniem ani utrzymywaniem certyfikowanych procesów, wyrobów,

– zarządzanie potencjalnymi i rzeczywistymi zagrożeniami,

– nie angażowanie personelu współpracującego z klientem do udziału w inspekcjach /auditach lub innych czynnościach certyfikacyjnych w ciągu dwóch lat po zakończeniu tej współpracy,

– zarządzanie ryzykiem związanym z prowadzeniem certyfikacji, a gdy onostanowić będzie niedopuszczalne zagrożenie dla bezstronności, to odstąpi odprzeprowadzania certyfikacji w danym przypadku,

– nadzorowanie przestrzegania deklaracji o bezstronności i poufności przez personel,

– nie podzlecanie auditów organizacjom konsultującym systemy zarządzania,

– nie certyfikowanie innych jednostek certyfikujących w zakresie prowadzonej przez nie certyfikacji systemów zarządzania,

– nie stosowanie żadnych form dyskryminacji,

– nie prowadzenie działalności w powiązaniu z działaniami jednostek konsultacyjnych,

– nie deklarowanie ani nie sugerowanie , że certyfikacja byłaby prostsza, łatwiejsza, szybsza lub tańsza, gdyby skorzystano z usług określonej organizacji konsultacyjnej.

 

Cisów 2015.03.23.
Maciej Sokalski

Prezes “PNG” Sp. z o.o.