• PRIT
  • RE
  • ISO 22000
  • SZJ
  • Global GAP
  • OPS
  • ISO 9001

Zakres certyfikacji produktów regionalnych i tradycyjnych przeprowadzanych przez JC “PNG”:

 

Rodzaj produktu:

Chroniona nazwa pochodzenia (ChNP), Chronione oznaczenie geograficzne (ChOG):

Mięso świeże (i podroby)

Produkty wytworzone na bazie mięsa (podgotowanego, solonego, wędzonego itd.)

Sery

Inne produkty pochodzenia zwierzęcego (jaja, miód, różne produkty mleczne z wyjątkiem masła itp.)

Oleje i tłuszcze (masło, margaryna, oleje itp.)

Owoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone

Świeże ryby, małże i skorupiaki oraz produkty wytwarzane z nich

Piwo

Czekolada i produkty pochodne

Chleb, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze, herbatniki i inne wyroby piekarnicze

Napoje z ekstraktów roślinnych

Makarony

Sól

Naturalne gumy i żywice

Pasta musztardowa

Siano

Olejki eteryczne

Korek

Koszenila

Kwiaty i rośliny ozdobne

Bawełna

Wełna

Wiklina

Len międlony

Skóra

Futro

Pierze

Inne produkty wymienione w załączniku nr I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (przyprawy itd.)

 

Gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS):

Mięso świeże (i podroby)

Produkty wytworzone na bazie mięsa (podgotowanego, solonego, wędzonego itd.)

Sery

Inne produkty pochodzenia zwierzęcego (jaja, miód, różne produkty mleczne z wyjątkiem masła itp.)

Oleje i tłuszcze (masło, margaryna, oleje itp.)

Owoce, warzywa i zboża,świeże lub przetworzone

Świeże ryby, małże i skorupiaki oraz produkty wytwarzane z nich

Dania gotowe

Piwo

Czekolada i produkty pochodne

Chleb, ciasta, ciastka,wyroby cukiernicze, herbatniki i inne wyroby piekarnicze

Napoje z ekstraktów roślinnych

Makarony

Sól

Inne produkty wymienione w załączniku nr I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (przyprawy itd.)

 

Zarejestrowane nazwy podlegają bardzo szerokiej ochronie:

  • Zabrania się posługiwania chronioną nazwą (zarejestrowaną jako Chroniona Nazwa Pochodzenia lub Chronione Oznaczenie Geograficzne) nawet przy użyciu wyrażeń “w stylu”, “typu”, “metodą”, “imitacja”. Zabronione są także wszelkie praktyki, które mogłyby wprowadzić konsumenta w błąd co do pochodzenia, nazwy, czy wyjątkowych cech produktu. W przypadku Nazw Specyficznego Charakteru producenci sami decydują, czy chcą chronić nazwę. Jeżeli nazwa nie zostaną zastrzeżona inni producenci mogą jej używać nawet wówczas, gdy nie produkują zgodnie ze specyfikacją, ale nie mogą posługiwać się symbolem Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności.
  • Tylko produkty, których nazwy zostały zarejestrowane mają prawo używania symbolu Chronionej Nazwy Pochodzenia, Chronionego Oznaczenia Geograficznego lub Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności i mogą być opatrzone tymi znakami graficznymi. Znaki te nie tylko chronią producentów przed nieuczciwą konkurencją, ale zwiększają także  wiarygodność produktów w oczach  konsumentów.
  • System ochrony zarejestrowanych nazw jest bardzo szeroki i dotyczy także monitorowania jakości i procesu produkcji danych wyrobów.

Kontrola procesów wytwarzania, przetwarzania i przygotowania wyrobów z Chronionym Oznaczeniem Geograficznym, Chronioną Nazwą Pochodzenia lub Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności dokonywana jest na wniosek samych producentów przez uznane jednostki certyfikujące.

Koszty kontroli ponoszą producenci wyrobu posiadającego lub starającego się o Chronione Oznaczenie Geograficzne, Chronioną Nazwę Pochodzenia lub Gwarantowaną Tradycyjną Specjalność. Częstotliwość i rodzaj kontroli zależy od specyfiki danego wyrobu i procesów zachodzących przy jego wytwarzaniu.