• PRIT
  • RE
  • ISO 22000
  • SZJ
  • Global GAP
  • OPS
  • ISO 9001

Zakres certyfikacji produktów regionalnych i tradycyjnych przeprowadzanych przez JC PNG:

 

1. Świeże mięso, podroby jadalne i przetwory  mięsne (gotowane, peklowane wędzone itp.)
2. Sery
3. Inne produkty pochodzenia zwierzęcego (jajka, miód, różne produkty mleczarskie z wyjątkiem masła)
4. Oleje i tłuszcze (masło, margaryna, oliwa itp.)
5. Owoce, warzywa, zboża, świeże lub ich przetwory
6. Świeże ryby, mięczaki, skorupiaki i produkty z nich otrzymane
7. Piwo
8. Napoje z ekstraktów roślinnych
9. Chleb, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, herbatniki i inne wyroby cukiernicze i piekarnicze
10. Naturalne gumy i żywice
11. Musztarda
12. Siano, olejki eteryczne, korek, koszenila, wiklina
13. Kwiaty i rośliny ozdobne
14. Wełna
15. Czekolada oraz inne produkty zawierające kakao
16. Makaron gotowany lub nie, nadziewany lub nie
18. Przyrządzone dania, gotowe sosy, przyprawy, zupy, buliony
19. Lody na mleku lub lody na wodzie (sorbety)
20. Inne produkty wymienione w załączniku l do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

Zarejestrowane nazwy podlegają bardzo szerokiej ochronie:

  • Zabrania się posługiwania chronioną nazwą (zarejestrowaną jako Chroniona Nazwa Pochodzenia lub Chronione Oznaczenie Geograficzne) nawet przy użyciu wyrażeń “w stylu”, “typu”, “metodą”, “imitacja”. Zabronione są także wszelkie praktyki, które mogłyby wprowadzić konsumenta w błąd co do pochodzenia, nazwy, czy wyjątkowych cech produktu. W przypadku Nazw Specyficznego Charakteru producenci sami decydują, czy chcą chronić nazwę. Jeżeli nazwa nie zostaną zastrzeżona inni producenci mogą jej używać nawet wówczas, gdy nie produkują zgodnie ze specyfikacją, ale nie mogą posługiwać się symbolem Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności.
  • Tylko produkty, których nazwy zostały zarejestrowane mają prawo używania symbolu Chronionej Nazwy Pochodzenia, Chronionego Oznaczenia Geograficznego lub Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności i mogą być opatrzone tymi znakami graficznymi. Znaki te nie tylko chronią producentów przed nieuczciwą konkurencją, ale zwiększają także  wiarygodność produktów w oczach  konsumentów.
  • System ochrony zarejestrowanych nazw jest bardzo szeroki i dotyczy także monitorowania jakości i procesu produkcji danych wyrobów.

Kontrola procesów wytwarzania, przetwarzania i przygotowania wyrobów z Chronionym Oznaczeniem Geograficznym, Chronioną Nazwą Pochodzenia lub Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności dokonywana jest na wniosek samych producentów przez uznane jednostki certyfikujące.

Koszty kontroli ponoszą producenci wyrobu posiadającego lub starającego się o Chronione Oznaczenie Geograficzne, Chronioną Nazwę Pochodzenia lub Gwarantowaną Tradycyjną Specjalność. Częstotliwość i rodzaj kontroli zależy od specyfiki danego wyrobu i procesów zachodzących przy jego wytwarzaniu.