• PRIT
  • RE
  • ISO 22000
  • SZJ
  • Global GAP
  • OPS
  • ISO 9001

Chroniona Nazwa Pochodzenia

 

nazwChroniona Nazwa Pochodzenia (ang. – Protected Designation of Origin – PDO) oznacza nazwę regionu, określonego miejsca lub, w wyjątkowych przypadkach, kraju, która służy do oznaczenia produktu rolnego lub środka spożywczego:

– pochodzącego z tego regionu, określonego miejsca lub kraju, oraz

– którego określona jakość, renoma lub inna cecha charakterystyczna może być przypisana temu pochodzeniu geograficznemu, oraz

– którego produkcja lub przetwarzanie lub przygotowywanie mają miejsce na określonym obszarze geograficznym.