• PRIT
  • RE
  • ISO 22000
  • SZJ
  • Global GAP
  • OPS
  • ISO 9001

Gwarantowana Tradycyjna Specjalność

 

specGwarantowana Tradycyjna Specjalność (ang. Traditional Speda/ity Guaranteed – TSG) oznacza tradycyjny produkt rolny lub środek spożywczy. Produkt spełnia następujące warunki:

– jego nazwa musi być sama w sobie specyficzna (np. Mozzarella) lub też wyrażać specyficzny charakter produktu rolnego lub środka spożywczego (np. belgijskie piwo Lambic, produkowane przy udziale drożdży Lambicus);

– produkt musi posiadać specyficzny charakter, tj. cechę lub zespół cech odróżniających go od innych produktów tej samej kategorii. Różnica ta nie może opierać się tylko na jakościowym lub ilościowym składzie produktu, ani na sposobie produkcji, ustalonym w prawodawstwie krajowym lub wspólnotowym;

– produkt posiada tradycyjny charakter, który może być wyrażony za pomocą:tradycyjnych surowców, tradycyjnego składu, tradycyjnego sposobu wytwarzania.