• ISO 22000
  • SZJ
  • Global GAP
  • OPS
  • PRIT
  • ISO 9001
  • RE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Jednostki Certyfikującej PNG 1/2021 z dnia 22.02.2021

 

ZASADY PRZEJSCIA CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZADZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI PN-EN ISO 22000:2006 NA ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN-EN ISO 22000:2018-08

 

Okres przejściowy

Wydane wg normy PN-EN  ISO 22000:2006  certyfikaty będą ważne tylko do końca okresu przejściowego tzn. do 31.12.2021

 

Przejście na nowe normy

Przejście może nastąpić podczas auditu ponownej certyfikacji, auditu nadzoru lub auditu specjalnego.

 

Przejście w ramach auditu specjalnego

Czas trwania auditu specjalnego będzie każdorazowo ustalany indywidualnie.

 

Nasza propozycja

Zanim zdecydują się Państwo na jedną z ww. opcji należy upewnić się, że wymagania nowego wydania normy są przez Was znane i system zarządzania bezpieczeństwem żywności jest dostosowany do nowych wymagań.

Proponujemy jak najwcześniejsze przygotowanie się i podchodzenie do przejścia na nowe wymagania podczas auditów nadzoru.

Wnioski o certyfikację przyjmowane są tylko w odniesieniu do normy PN-EN ISO 22000:2018-08.

 

Inne informacje

Jako jednostka certyfikująca akredytowana AC 167 przez Polskie Centrum Akredytacji możemy wydawać  certyfikaty akredytowane na zgodność z normą PN-EN ISO 22000:2018-08.