• ISO 9001
 • PRIT
 • RE
 • ISO 22000
 • SZJ
 • Global GAP
 • OPS

Certyfikacja systemów zarządzania jakością

 

Jednostka Certyfikująca “PNG” Sp. z o.o. posiada akredytację AC 167 w zakresie certyfikacji systemów zarządzania w programie   IS0 9001, ISO 27001 (spełniającą wymaganie Zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określania kryteriów oceny ofert w postepowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej).

 

Wybór normy lub norm na zgodność z którą jednostka przeprowadza certyfikację organizacji.

 • ISO/IEC 27001:2022 Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności— Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji Wymagania
 • PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
 • PN- EN ISO 14001:2015-09 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania.
 • PN-ISO/IEC 27001:2017-06 Technika Informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania.
 • PN-EN ISO 22000: 2018-08 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego.

 

 

Proces certyfikacji systemów zarządzania  dzieli się na  5 etapów:

1 etap – działania przed certyfikacją

2 etap- planowanie auditów

3 etap- certyfikacja

4 etap- decyzja dotycząca certyfikacji

5 etap- utrzymanie certyfikacji