• SZJ
  • Global GAP
  • OPS
  • PRIT
  • ISO 22000
  • ISO 9001
  • RE

Koszt kontroli i certyfikacji

Koszt kontroli i certyfikacji gospodarstwa rolnego wynosi 625 zł netto (768,75 brutto).

Płatne na konto bankowe nr: 55 1090 2040 0000 0001 3048 1326 (Bank Santander)

Nazwa firmy: “PNG” Sp. z o. o. Cisów 77A, 26-021 Daleszyce

W tytule przelewu wpisując Certyfikacja Systemu Integrowanej Produkcji.

Producent może ubiegać się o zwrot kosztów kontroli i certyfikacji z programu “Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”.

Wnioski o wypłatę płatności należy składać do  ARiMR.

Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności

Szanowni Państwo,

Na stronie internetowej ARiMR udostępniony jest formularz wniosku o płatność oraz dokumenty mu towarzyszące, które stanowią podstawę do ubiegania się o płatność w ramach działania działania “Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”

1. Wzór wniosku o płatność:

2. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

3. Zestawienie faktur lub równoważnych dowodów księgowych (PDF edytowalny)