• SZJ
  • Global GAP
  • OPS
  • PRIT
  • ISO 22000
  • ISO 9001
  • RE

Koszt kontroli i certyfikacji

CENNIK OPŁAT – za całoroczny nadzór nad działalnością w zakresie Integrowanej Produkcji Roślin w 2024 roku – pobierz

Koszt kontroli i certyfikacji gospodarstwa rolnego wynosi 1300 brutto.

Płatne na konto bankowe nr: 55 1090 2040 0000 0001 3048 1326 (Bank Santander)

Nazwa firmy: “PNG” Sp. z o. o. Cisów 77A, 26-021 Daleszyce

W tytule przelewu wpisując Certyfikacja Systemu Integrowanej Produkcji.

Producent może ubiegać się o zwrot kosztów kontroli i certyfikacji z programu “Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”.

Wnioski o wypłatę płatności należy składać do  KOWR.

Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności

Szanowni Państwo,

Na stronie internetowej KOWR udostępniony jest formularz wniosku o płatność oraz dokumenty mu towarzyszące, które stanowią podstawę do ubiegania się o płatność w ramach działania działania “Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”

źródło strony: http://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci