• Global GAP
 • OPS
 • SZJ
 • PRIT
 • ISO 22000
 • ISO 9001
 • RE

GlobalG.A.P.

Kontakt: globalgap@certyfikacja.co

GLOBALG.A.P. powstał jako niezależny, dobrowolny system zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla pierwotnej produkcji rolnej. Standard GLOBALG.A.P. zaistniał pierwotnie pod nazwą EUREPGAP w 1997 r. jako inicjatywa grupy roboczej sieci handlu detalicznego zrzeszonych w organizacji EUREP (Euro-Retailer Produce Working Group) w celu wypracowania wspólnych procedur oraz jednolitego standardu dla Dobrej Praktyki Rolniczej GAP (Good Agricultural Practice) i zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Obecnie GLOBALG.A.P. IFA Standard V5 stał się światowym standardem dobrych praktyk rolniczych i produkcyjnych. Obejmuje on zagadnienia: bezpieczeństwa żywności i identyfikowalność właściwego stosowania środków ochrony roślin, nawożenia, technik upraw, nawadniania, postępowania z odpadami, bezpieczeństwem i dobrobytem pracowników, bezpieczeństwem środowiska.

Global G.A.P. wymaga prowadzenia dokumentacji związanej z wytwarzaniem produktu.

Standard GLOBALG.A.P. dla owoców i warzyw regulują dokumenty normatywne:

 • GLOBALG.A.P. – Przepisy ogólne część I. Niniejszy dokument opisuje zasady certyfikacji obowiązujące każdą stronę ubiegającą się o certyfikat.
 • GLOBALG.A.P. – Przepisy ogólne część II. Zasady Systemu Zarządzania Jakością. Niniejsza część ustanawia wymagania dla grup producenckich oraz wielu lokalizacji, które powinny być spełnione w celu uzyskania certyfikatu.
 • GLOBALG.A.P. – Przepisy ogólne. Zasady dla roślin uprawnych. Niniejszy dokument opisuje dodatkowe zasady certyfikacji dla każdej strony ubiegającej się o certyfikację dla roślin uprawnych.
 • GLOBALG.A.P. – Moduł Bazowy dla Gospodarstw – Moduł Bazowy dla roślin uprawnych – owoce i warzywa – punkty kontroli i kryteria zgodności.

Zbiór wymagań dotyczących systemu GLOBAL.G.A.P umieszczony jest na stronie internetowej www.globalgap.org

Certyfikacje można przeprowadzić na dwa sposoby:

 • Opcja 1 – pojedynczy producent z opcjonalnym systemem zarządzania jakością lub bez niego
  Opcja 2 – wielu producentów z obowiązkowym systemem zarządzania jakością QMS