• Global GAP
  • ISO 9001
  • PRIT
  • RE
  • ISO 22000
  • SZJ
  • OPS

Zapraszamy do udziału w szkoleniu stacjonarnym pt. „ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI – prawo i praktyka rynku”.

Termin szkolenia: 14.12.2022

Szkolenie jest kierowane do osób chcących pogłębić swoją wiedzę interpretowania przepisów prawa żywnościowego w zakresie znakowania ogólnego środków spożywczych oraz przepisów szczegółowych dotyczących żywności o charakterze prozdrowotnym,  deklaracji kraju

pochodzenia i znakowania produktów GMO.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku – Oferta szkoleniowa oraz program szkolenia. 

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik), a następnie przesłanie go

na adres e-mail: agata@certyfikacja.co

lub listownie na adres: PNG Sp. z o.o. 26-021 Daleszyce, Cisów 77 A.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Pliki do pobrania:

Zaloguj się

"PNG" Sp. z o.o.
Cisów 77 A
26-021 Daleszyce

biuro czynne: pon-pt od 7:30-15:30

+48 41 241 21 9241 306 40 00
+48 665 046 943
biuro@certyfikacja.co

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 34 1500 1458 1214 5002 6423 0000 (rolnictwo ekologiczne, produkty regionalne i tradycyjne, systemy zarządzania)

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 55 1090 2040 0000 0001 3048 1326 (integrowana produkcja roślin)