• OPS
 • ISO 9001
 • PRIT
 • RE
 • ISO 22000
 • SZJ
 • Global GAP

Certyfikacja PN-EN 16636:2015

Norma EN 16636:2015 została opracowana z myślą o profesjonalizacji usług ochrony przed szkodnikami z uwzględnieniem ochrony zdrowia publicznego, majątku i środowiska.
Została przyjęta przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) 10 marca 2015 roku, a 20 marca 2015 roku została zatwierdzona przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, jako PN-EN 16636:2015-03.

Norma zawiera wymagania dotyczące budowania dedykowanego programu ochrony przed szkodnikami począwszy od oceny uwarunkowań związanych z zakładem, poprzez analizę ryzyka i przygotowanie dedykowanych procedur chroniących zakład. Wymagania obejmują także okresowe czynności monitorujące, przekazywanie informacji o skuteczności stosowanych mechanizmów, a także rekomendacji w zakresie usprawniania systemu. Bardzo istotne są też wymagania w zakresie dbania o kompetencje pracowników, nadzór nad stosowanymi preparatami chemicznymi oraz postępowanie w przypadku incydentów.

Wymagania określone w niniejszej normie są przeznaczone do stosowanie przez każdego dostawcę usług którego działalność mieści się w tym zakresie, mianowicie celowych zakresów stosowania odpowiednich preparatów i metod przeciwko szkodnikom.
Niniejszej normy nie stosuje się do:
– ochrony upraw polowych;
– rutynowego mycia i dezynfekcji związanych ze stałą umową usług czystościowych.

Certyfikacja PN-EN 16636– dlaczego warto ?

 • Certyfikacja PN-EN 16636  pokazuje zaangażowanie w jakość i wolę ciągłego doskonalenia.
 • Certyfikacja PN-EN 16636  potwierdza, że Państwa firma posiada niezbędną wiedzę ekspercką do wykonywania profesjonalnych usług.
 • Certyfikacja PN-EN 16636  wskazuje istnienie efektywnego systemu zarządzania, który spełnia rygory niezależnego, zewnętrznego auditu.
 • Certyfikat PN-EN 16636 wzmacnia wizerunek organizacji w oczach klientów i pracowników.
 • Certyfikacja PN-EN 16636 stanowi przewagę konkurencyjną w działaniach marketingowych.
 • Certyfikacja PN-EN 16636 jeżeli jest zgodna z protokołem Cepa Certified® daje uznanie Państwa firmy za profesjonalną w całej Unii Europejskiej.

Profesjonalny usługodawca ochrony przed szkodnikami to przedsiębiorstwo lub organizacja składające się z jednej lub większej liczby osób posiadających specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi dokumentami,  regularnie ponoszących swoją wiedzę, wykonujący usługę zgodnie z normą EN 16636, której wymagane poziomy wiedzy i wykonywanych usług są spełniane.

Diagram procesu usługi przedstawia poszczególne działania powiązane z punktami normy.

“PNG” jest jednostką certyfikującą akredytowaną przez Federację Europejskich Stowarzyszeń Zarządzania DDD (CEPA) do przeprowadzania ocen zgodności i wydawania certyfikatów zgodnie z EN 16636
i protokołem Cepa Certified®.

CEPA Certified wprowadziła nowy poziom profesjonalizmu w branży zwalczania szkodników i wykazała, że podchodzi poważnie do swoich obowiązków.

Federacja CEPA stworzyła narzędzie do samooceny, które może być zastosowane przed certyfikacją. Pomoże to sprawdzić gotowość firmy do procesu certyfikacji. Polskie tłumaczenie znajduje się w naszej zakładce.

Przebieg procesu certyfikacji przedstawia schemat

 

Test samoocena CEPA.pdf

Wniosek

http://www.cepa-europe.org/