• Global GAP
  • ISO 9001
  • PRIT
  • RE
  • ISO 22000
  • SZJ
  • OPS

Szkolenia

“Jak przygotować firmę do certyfikacji usługi ochrony przed szkodnikami zgodnie z  normą PN-EN 16636 oraz wymaganiami programu certyfikacji Konfederacji Europejskich Stowarzyszeń Zarządzania Szkodnikami (CEPA)”

Program szkolenia:

1. wprowadzenie

2. słownictwo stosowane  w normie,

3. obowiązki i kompetencje firmy zapewniającej profesjonalną ochronę przed szkodnikami,

4. wymagania normy PN-EN 16636 w zakresie:

  a. kontaktu z klientem,

  b. oceny ochranianego obiektu,

  c. oceny ryzyka,

  d. planu ochrony przed szkodnikami,

  e. realizacji, monitoringu i dokumentowania usługi,

5. zasady certyfikacji firm DDD na zgodność z wymaganiami normy PN-EN 16636: 2015 określone przez CEPA,

6. dyskusja.

Pobierz kartę zgłoszeniową


Jednostka Certyfikująca „PNG” zaprasza na szkolenie –

„Doskonalenie systemu zarządzania według nowej normy

PN-EN ISO 9001:2015-10 w branży medycznej”

1. Omówienie podstawowych wymagań nowej normy 9001:2015
2. Kontekst organizacji
3. Podejście do analizy ryzyka w procesach
4. Planowanie zmian w obowiązującej dokumentacji systemowej

Termin  7.11.2016 ( poniedziałek)  od godz. 9.00 – 6 godzin.

Miejsce szkolenia:  sala szkoleniowa Jednostki Certyfikującej PNG,
Cisów 77 A ,  26-021 Daleszyce.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przesłanie do organizatora wypełnionej karty zgłoszenia i przesłanie na adres png@certyfikacja.co

Wpłatę za udział w szkoleniu w wysokości  netto : 250 zł + 23% VAT = 307,5 zł

należy dokonać na konto o numerze:
34 1500 1458 1214 5002 6423 0000

Osoba do kontaktu: Emilia Sokalska kom. 607 373 695
www.certyfikacja.co

 

Pobierz kartę zgłoszeniową


PNG Sp. z o.o.
Cisów 77 A
26-021 Daleszyce

biuro czynne: pon-pt od 7:30-15:30

+48 41 241 21 9241 306 40 00
+48 665 046 943
biuro@certyfikacja.co

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 34 1500 1458 1214 5002 6423 0000 (rolnictwo ekologiczne, produkty regionalne i tradycyjne, systemy zarządzania)

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 55 1090 2040 0000 0001 3048 1326 (integrowana produkcja roślin)