• Global GAP
  • ISO 9001
  • PRIT
  • RE
  • ISO 22000
  • SZJ
  • OPS

W związku ze zmianą art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz.U.2018 poz 1616) informujemy, że zgłoszenia upraw wieloletnich do systemy Integrowanej Produkcji Roślin  przyjmujemy do dnia 1 marca każdego roku.

Producenci warzyw i upraw rolnych składają zgłoszenie do jednostki certyfikującej corocznie, nie później niż 30 dni przed siewem lub sadzeniem roślin.

Zaloguj się

PNG Sp. z o.o.
Cisów 77 A
26-021 Daleszyce

biuro czynne: pon-pt od 7:30-15:30

+48 41 241 21 9241 306 40 00
+48 665 046 943
biuro@certyfikacja.co

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 34 1500 1458 1214 5002 6423 0000 (rolnictwo ekologiczne, produkty regionalne i tradycyjne, systemy zarządzania)

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 55 1090 2040 0000 0001 3048 1326 (integrowana produkcja roślin)