• Global GAP
  • ISO 9001
  • PRIT
  • RE
  • ISO 22000
  • SZJ
  • OPS

W dniu 03.11.2022 podjęto decyzję o cofnięciu certyfikacji nr  PL-PNG-256/QMS/2020 z dnia 23.10.2020 dla firmy

TW PLAST Sp. z o. o.

adres rejestrowy, ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno

Zakład Produkcyjny Jakubów, 05-306 Jakubów , ul. Mińska 69.

Cofnięcie wynikało z rezygnacji Klienta z dalszej certyfikacji.

 

W dniu 12.12.2022 podjęto decyzję o cofnięciu certyfikacji nr  ISO 9001 nr  PL-PNG-068/QMS/20  dla klienta

REH COMPLEX ANALIS Krzysztof Janecki

28-200 Staszów ul. Długa 10a udzielonej w dniu 09.09.2020,

Klient nie dopełnił warunków terminowego przeprowadzenia auditu II nadzoru.

Zaloguj się

"PNG" Sp. z o.o.
Cisów 77 A
26-021 Daleszyce

biuro czynne: pon-pt od 7:30-15:30

+48 41 241 21 9241 306 40 00
+48 665 046 943
biuro@certyfikacja.co

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 34 1500 1458 1214 5002 6423 0000 (rolnictwo ekologiczne, produkty regionalne i tradycyjne, systemy zarządzania)

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 55 1090 2040 0000 0001 3048 1326 (integrowana produkcja roślin)