• Global GAP
  • ISO 9001
  • PRIT
  • RE
  • ISO 22000
  • SZJ
  • OPS

Od 1 stycznia 2024 roku obowiązuje nowa wersja standardu GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance (IFA) Plants Smart (issue 6), która zastępuje obecną wersję GLOBALG.A.P. IFA wersja 5.
Zgłoszenia oraz audity producentów od 1 stycznia 2024 roku będą prowadzone w oparciu o nowo obowiązującą wersję GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance (IFA) Plants Smart (issue 6)
Jednocześnie producenci posiadający certyfikat wydany w wersji GLOBALG.A.P. IFA, wydanie 5 mogą się nim posługiwać do końca daty jego ważności.

Zaloguj się

"PNG" Sp. z o.o.
Cisów 77 A
26-021 Daleszyce

biuro czynne: pon-pt od 7:30-15:30

+48 41 241 21 9241 306 40 00
+48 665 046 943
biuro@certyfikacja.co

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 34 1500 1458 1214 5002 6423 0000 (rolnictwo ekologiczne, produkty regionalne i tradycyjne, systemy zarządzania)

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 55 1090 2040 0000 0001 3048 1326 (integrowana produkcja roślin)