• Global GAP
  • ISO 9001
  • PRIT
  • RE
  • ISO 22000
  • SZJ
  • OPS

Aktualności

Zgłoszenia w systemie Integrowanej Produkcji Roślin

W związku ze zmianą art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz.U.2018 poz 1616) informujemy, że zgłoszenia upraw wieloletnich do systemy Integrowanej Produkcji Roślin  przyjmujemy do dnia 1 marca każdego roku.

Producenci warzyw i upraw rolnych składają zgłoszenie do jednostki certyfikującej corocznie, nie później niż 30 dni przed siewem lub sadzeniem roślin.

Wręczanie certyfikatu EN 16636:2015

Wręczanie certyfikatu EN 16636:2015

Wręczanie certyfikatu EN 16636:2015

Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Teresa Jeszka Toruń

    

Trwa nabór wniosków na “Modernizację gospodarstw rolnych”- za przystąpienie do systemu rolnictwa ekologicznego można uzyskać 2 lub 4 punkty

Informujemy, że w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na “Modernizacje gospodarstw rolnych”.  Rolnicy, którzy przystąpią do systemu rolnictwa ekologicznego mogą otrzymać 2 punkty.  Producenci, którzy zgłoszą do wspomnianego systemu jakości 50% gruntów gospodarstwa mogą otrzymać nawet 4 punkty.

Więcej informacji uzyskają państwo telefoniczne pod nr 41 306 40 00 lub 665046943

Zapraszamy auditorów i inspektorów GLOBALG.A.P. do współpracy

Jednostka certyfikująca “PNG” zaprasza auditorów/ inspektorów GLOBALG.A.P. do współpracy!

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przysyłanie CV.

 

Zapytania ofertowe

Cisów, dnia 10.10.2014r.
PNG Sp. z o.o. z siedzibą w Cisowie (Cisów 77A, 26 – 021 Daleszyce), zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej :
1. Zakup środków trwałych według specyfikacji zawartej w załączniku nr 1 wraz z jego instalacją w siedzibie Zamawiającego.
2. Na zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci oprogramowania według załącznika nr 1 wraz z jego instalacją w siedzibie Zamawiającego, a także implementacją danych z obecnego sytemu informatycznego do nowego programu
3. Zakup usługi szkoleniowej – cel: przeszkolenie techniczne dla pracowników zamawiającego w zakresie zainstalowanego oprogramowania dedykowanego klasy B2B.
4. Przygotowanie i uruchomienie strony internetowej na cele promocji i informacji realizowanego przedsięwzięcia.

(więcej…)

Wzory rejestrów dla producentów

Informujemy, że producentów ekologicznych obowiązuje prowadzenie nowych rejestrów umieszczonych na stronie internetowej GIJHARS. W celu usprawnienia funkcjonowania systemu rolnictwa ekologicznego w obszarze prowadzenia dokumentacji przez rolników ekologicznych, w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, przygotowane zostały wzory formularzy rejestrów dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej, w zakresie określonym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008.

Weszła w życie nowa norma PN-EN ISO/IEC 17021:2011

W dniu 01 lutego 2013 r zakończył się okres przejściowy i weszły w życie zmiany w nowej normie ISO/IEC 17021:2011 Ocena zgodności — Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania

(więcej…)

Upoważnienie JC w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji

W dniu 14.03.2014 r. nasza jednostka certyfikująca została wpisana na listę upoważnionych podmiotów do wykonywania działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin.
Jesteśmy pierwszą jednostką certyfikującą w Polsce, która uzyskała to upoważnienie. Zapraszamy do współpracy.

(więcej…)

Rolnictwo ekologiczne – porozumienie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych.

 

Unia Europejska i Stany Zjednoczone ogłosiły, że począwszy od dnia 1 czerwca 2012 r. produkty ekologiczne posiadające certyfikaty wydane w Europie lub w Stanach Zjednoczonych będą mogły być sprzedawane jako ekologiczne w obu tych regionach. To partnerstwo między dwoma największymi producentami żywności ekologicznej na świecie będzie stanowiło solidny fundament promowania rolnictwa ekologicznego, z korzyścią dla rozwijającego się sektora produkcji ekologicznej i wspomagającego tworzenie nowych miejsc pracy i przedsiębiorstw w skali ogólnoświatowej.

(więcej…)

Aktualizacja norm ISO 9001 oraz ISO 14001.

Aktualizacja norm ISO 9001 oraz  ISO 14001.

 

Pragniemy poinformować, że opublikowano nowe wydania norm  ISO 9001 oraz 14oo1.

PN-EN ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością oraz PN-EN ISO 14001:2015 System Zarządzania Środowiskowego.

Został ustalony również trzyletni okres przejścia dla ww. norm między innymi dla Organizacji z wdrożonym systemem zarządzania jakością i/lub środowiskowego liczony od 15.09.2015r.

(więcej…)

Zaloguj się

PNG Sp. z o.o.
Cisów 77 A
26-021 Daleszyce

biuro czynne: pon-pt od 7:30-15:30

+48 41 241 21 9241 306 40 00
+48 665 046 943
biuro@certyfikacja.co

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 34 1500 1458 1214 5002 6423 0000 (rolnictwo ekologiczne, produkty regionalne i tradycyjne, systemy zarządzania)

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 55 1090 2040 0000 0001 3048 1326 (integrowana produkcja roślin)