• Global GAP
  • ISO 9001
  • PRIT
  • RE
  • ISO 22000
  • SZJ
  • OPS

W dniu 01 lutego 2013 r zakończył się okres przejściowy i weszły w życie zmiany w nowej normie ISO/IEC 17021:2011 Ocena zgodności — Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania

Zgodnie ze wspólnym komunikatem IAF-ISO dzień 1.02.2013 roku został ustalony jako ostateczny termin wdrożenia normy ISO/IEC 17021:2011 przez akredytowane jednostki certyfikujące systemy zarządzania.

Po 1.02.2013 roku certyfikaty akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania wydane przez PCA na zgodność z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17021:2007 straciły ważność.

Nowe wymagania w ISO/IEC 17021:2011 odnoszą się przede wszystkim do kompetencji auditorów oraz do sposobu zarządzania auditami.
Przestrzeganie nowego standardu ma na celu zapewnienie o sprawności
w działaniu i bezstronności Jednostek Certyfikujących, co w efekcie ułatwi uznawanie akredytacji oraz certyfikatów systemów zarządzania na arenie międzynarodowej.
Nasza jednostka PNG Sp. z o.o. certyfikat akredytacji potwierdzający spełnienie powyższych wymagań uzyskała w dniu 29 stycznia 2013 roku.

Zaloguj się

PNG Sp. z o.o.
Cisów 77 A
26-021 Daleszyce

biuro czynne: pon-pt od 7:30-15:30

+48 41 241 21 9241 306 40 00
+48 665 046 943
biuro@certyfikacja.co

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 34 1500 1458 1214 5002 6423 0000 (rolnictwo ekologiczne, produkty regionalne i tradycyjne, systemy zarządzania)

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 55 1090 2040 0000 0001 3048 1326 (integrowana produkcja roślin)