• Global GAP
  • ISO 9001
  • PRIT
  • RE
  • ISO 22000
  • SZJ
  • OPS

Informujemy, że w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na “Modernizacje gospodarstw rolnych”.  Rolnicy, którzy przystąpią do systemu rolnictwa ekologicznego mogą otrzymać 2 punkty.  Producenci, którzy zgłoszą do wspomnianego systemu jakości 50% gruntów gospodarstwa mogą otrzymać nawet 4 punkty.

Więcej informacji uzyskają państwo telefoniczne pod nr 41 306 40 00 lub 665046943

Zaloguj się

PNG Sp. z o.o.
Cisów 77 A
26-021 Daleszyce

biuro czynne: pon-pt od 7:30-15:30

+48 41 241 21 9241 306 40 00
+48 665 046 943
biuro@certyfikacja.co

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 34 1500 1458 1214 5002 6423 0000 (rolnictwo ekologiczne, produkty regionalne i tradycyjne, systemy zarządzania)

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 55 1090 2040 0000 0001 3048 1326 (integrowana produkcja roślin)