• Global GAP
  • ISO 9001
  • PRIT
  • RE
  • ISO 22000
  • SZJ
  • OPS

Aktualizacja norm ISO 9001 oraz  ISO 14001.

 

Pragniemy poinformować, że opublikowano nowe wydania norm  ISO 9001 oraz 14oo1.

PN-EN ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością oraz PN-EN ISO 14001:2015 System Zarządzania Środowiskowego.

Został ustalony również trzyletni okres przejścia dla ww. norm między innymi dla Organizacji z wdrożonym systemem zarządzania jakością i/lub środowiskowego liczony od 15.09.2015r.

 

W związku z powyższym przed 15.09.2018r. należy swoje Organizacje dostosować do nowych wymagań norm przedmiotowych oraz poddać ocenie przez Jednostkę Certyfikującą.

Ważność certyfikacji straci moc w Organizacjach, które nie przejdą na nowe wydania norm z dniem 15.09.2018r.

 

Zaloguj się

PNG Sp. z o.o.
Cisów 77 A
26-021 Daleszyce

biuro czynne: pon-pt od 7:30-15:30

+48 41 241 21 9241 306 40 00
+48 665 046 943
biuro@certyfikacja.co

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 34 1500 1458 1214 5002 6423 0000 (rolnictwo ekologiczne, produkty regionalne i tradycyjne, systemy zarządzania)

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 55 1090 2040 0000 0001 3048 1326 (integrowana produkcja roślin)