• ISO 9001
  • PRIT
  • RE
  • ISO 22000
  • SZJ
  • Global GAP
  • OPS
ZASADY PRZEJŚCIA CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI PN-ISO/IEC 27001:2014-12 NA ZGODNOŚĆ Z ZASTĘPUJĄCĄ JĄ NORMĄ PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06
Przejście na nową normę
Przejście może nastąpić podczas auditu ponownej certyfikacji, auditu nadzoru, auditu dodatkowego lub w trakcie trwającego procesu certyfikacji.
Ponieważ nowa norma PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 nie wprowadza nowych wymagań i dlatego nie przewiduje się dodatkowego nakładu czasu auditowego.
Wszystkie audity od dnia 01.03.2018 muszą być prowadzone w oparciu o wymagania PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.
Przejście w ramach auditu ponownej certyfikacji
Jeżeli organizacja wykaże wdrożenie normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 podczas auditu i po pozytywnej decyzji certyfikacyjnej, klient otrzyma nowy certyfikat z trzyletnim okresem ważności i rozpocznie się nowy cykl certyfikacyjny.
Przejście w ramach auditu nadzoru
Jeżeli organizacja wykaże wdrożenie zasad normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 podczas auditu i po pozytywnej decyzji certyfikacyjnej, klient otrzyma nowy certyfikat z terminem obowiązywania trwającej certyfikacji.
Przejście w ramach auditu dodatkowego
Czas trwania auditu dodatkowego jest każdorazowo ustalany indywidualnie. Jeżeli organizacja wykaże wdrożenie zasad normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 podczas auditu dodatkowego i po pozytywnej decyzji certyfikacyjnej, klient otrzyma nowy certyfikat z terminem obowiązywania trwającej certyfikacji.
Przejście w ramach trwającego procesu certyfikacji
Jeżeli organizacja wykaże wdrożenie zasad normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 poprzez przesłanie zweryfikowanej dokumentacji do Jednostki Certyfikującej i po pozytywnej decyzji certyfikacyjnej, klient otrzyma nowy certyfikat z terminem obowiązywania trwającej certyfikacji.
Przyjmowanie wniosków o certyfikację według normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 rozpocznie się od 22.01.2018
Inne informacje
Jako jednostka certyfikująca akredytowana AC 167 przez Polskie Centrum Akredytacji będziemy mogli wydawać akredytowane certyfikaty zgodności z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 od dnia otrzymywania akredytacji w tym zakresie.