• SZJ
  • Global GAP
  • OPS
  • PRIT
  • ISO 22000
  • ISO 9001
  • RE

Koszt kontroli i certyfikacji gospodarstwa rolnego wynosi 625 zł netto (768,75 brutto). Płatne na konto bankowe nr: 55 1090 2040 0000 0001 3048 1326 (Bank Zachodni WBK)

Producent może ubiegać się o zwrot kosztów kontroli i certyfikacji z programu “Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”. Wnioski o wypłatę płatności należy składać do  ARiMR.